Isän vapaisiin muutoksia 1.1.2013

Hallitus esittää isyysvapaan pidentämistä siten, että vain isän käyttöön tarkoitettua vapaata olisi jatkossa 54 arkipäivää. Pitempi isyysvapaa ei lyhentäisi enää äitiys- tai vanhempainvapaata.
Ainoastaan isille tarkoitettu 54 arkipäivän vapaa ja sen ajalta maksettava päiväraha korvaisivat nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden, joiden yhteispituus on myös ollut korkeintaan 54 arkipäivää. Muutos tarkoittaisi kuitenkin käytännössä kahden viikon pidennystä vanhempainvapaaseen, kun isän täysimittainen vapaa ei enää edellyttäisi 12 vanhempainrahapäivän säästämistä isälle. Äitiysvapaan ja kumman tahansa vanhemman käyttöön tarkoitetun vanhempainvapaan pituudet pysyisivät ennallaan.

Jatkossakin isä voisi pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Nämä päivät voisi jakaa enintään neljään jaksoon. Loput 36 päivää voitaisiin jakaa enintään kahteen jaksoon. Äiti tai isä voisi hoitaa lasta kotona hoitovapaalla tai lapsi voisi olla päivähoidossa ennen kuin isä jää isyysvapaalle. Koko isyysvapaa olisi pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta eikä sitä voisi siirtää toiselle vanhemmalle. Ottovanhemman isyysvapaa olisi käytettävä kahden vuoden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta. Isyysvapaa olisi lapsikohtainen siten, että uuden lapsen syntyminen perheeseen ei enää lakkauttaisi isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella.
Lähde www.stm.fi