Itsenäisyyspäivän palkka

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle itsenäisyyspäivä on yleensä palkallinen vapaapäivä. Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä määrää myös tuntipalkkaiselle työntekijälle palkkaa itsenäisyyspäivältä, vaikka se olisi työntekijän vapaapäivä. Edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.

Jos työntekijä on työssä itsenäisyyspäivänä, maksetaan hänelle lisäksi 100 %:n suuruinen sunnuntaityökorvaus.

Yleensä työehtosopimukset määräävät arkipyhien palkanmaksusta, mutta itsenäisyyspäivän palkka maksetaan myös aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta.