Kesätyöntekijöiden palkanmaksusta

On hienoa että tulee taas kesä ja nuorilla työntekijöillä on mahdollisuus tutustua työelämään kesätyön merkeissä. Nyt on menossa radiokampanja kesätyöntekijöiden työehdoista, jolla herätetään nuoria työntekijöitä tarkistamaan työsuhteen ehdot ja tarkistamaan myös palkanmaksun oikeellisuuden.

Oulussa kaupunki jakaa kesätyöseteleitä, joilla työnantajat voivat hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen. Setelin arvo on 280 euroa ja tämän summan työnantajat voivat hakea Oulun kaupungilta, kunhan ovat tehneet kirjallisen työsopimuksen ja maksaneet työntekijälleen palkan.

Nuorille kesätyöntekijöille on kuitenkin maksettava vähintään työehtosopimuksen mukainen palkka. Palvelualat työllistävät paljon kesätyöntekijöitä. Palvelualoilla on olemassa yleissitovat työehtosopimukset, jotka velvoittavat maksamaan myös kesätyöntekijöille työehtosopimuksen mukaisen palkan. Esimerkiksi Kaupan alan työehtosopimus määrittelee koululaispalkan palkan näin: koululaiselle/kesätyöntekijälle maksetaan 70 % tehtävän mukaisesta 1. vuoden palkasta eli tämä tekee tuntipalkaksi vähintään 6,94 euroa. Ja kun työntekijä tekee 60 tuntia töitä, kahden viikon palkaksi tulee 416,40 euroa. Tähän lisätään vielä 10 % lomakorvaus työehtosopimuksen mukaisesti. Näin ollen työntekijän palkaksi tulee vähintään 458,94 euroa. Myös muilla aloilla työehtosopimuksen vähimmäispalkka ylittää kesätyösetelin arvon.

Eli myös kesätyöntekijöille on noudatettava työehtosopimusten mukaisia vähimmäispalkan määräyksiä eikä 280 euron palkka ole riittävä korvaus kahden viikon työstä, mikäli alalla on yleissitova työehtosopimus. Mutta tämä on todella hyvä korvaus työnantajalle työntekijän kustannuksiin. Työnantajat saavat pienellä rahalla reippaita ja työtä pelkäämättömiä kesätyöntekijöitä töihin sekä nuori työntekijä pääsee tutustumaan erilaisiin työtehtäviin. Lisäksi hän saa tästä työstä palkan, jota nuoret työntekijät osaavat todella arvostaa.

Kirsti Paloniemi, toimitusjohtaja, Henkilöstötieto Oy