Lomakorvausten jaksotus poistumassa

Hallituksen esityksen mukaan työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus ei enää jatkossa estäisi työttömyysetuuden maksamista. Tällä hetkellä vuosilomakorvaus jaetaan laskennalliseksi päiväpalkaksi työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle, ja tältä ajalta ei makseta työttömyysetuutta. Jaksotuksesta luopuminen tarkoittaisi, että työttömyyden alkaessa maksettaisiin sekä työttömyysetuutta että lomakorvausta. Muutos yksinkertaistaisi työttömyysturvajärjestelmää.

(Lähde: www.stm.fi)