Tarkista aina palkkalaskelma!

Palkkalaskelmasta selviää paitsi kuukausittainen rahapalkkasi, luontoisetusi, palkasta tehdyt vähennykset ja verottomat matkakorvaukset. Palkkalaskelma sisältää palkansaajan kannalta erittäin oleellista tietoa, joka olisi syytä tarkistaa joka kuukausi.

Tarkista, että palkkalaskelmassa on oikein

 • nimi
 • osoite
 • pankkiyhteys
 • työsuhteen aloituspäivä
 • kuukausi- tai tuntipalkan määrä
 • luontoisedut
 • ennakonpidätys
 • eläkemaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • mahdollinen jäsenmaksu
 • matkakorvaukset

Muutostilanteissa (palkattomat sairauslomat, perhevapaat, vuosilomat) on hyvä tarkistaa, ettei palkkaa ole maksettu liikaa ja että lomapalkka on maksettu oikean määräisenä.

Mikäli huomaat palkkalaskelmassasi virheen, ota heti yhteyttä työnantajaasi tai palkanlaskentaan. Tarkista myös aina, että työehtosopimuksessa sovitut palkankorotukset tulevat ajallaan ja oikean määräisenä maksuun.

Palkkatodistus ja työtodistus

Työnantajan on annettava pyydettäessä palkkatodistus. Palkkatodistuksesta käy ilmi palkkatiedot viimeiseltä palkkakaudelta ja vuoden aikaisemmat ansiot.

Työsuhteen päättyessä työnantajan on annettava työtodistus. Työtodistuksesta ilmenee milloin työsuhde on alkanut ja päättynyt sekä työtehtävät. Mikäli haluat, voit pyytää työtodistukseen merkinnän työsuhteen päättymisen syystä sekä arvioinnin työtaidosta ja käytöksestä.