Tulorekisteri tuli voimaan 1.1.2019

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke ja etuustiedot tulonsaajista yksilötasolla. Tiedon tuottajat, esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot, ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä, eri viranomaisten valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja ETK. Tulorekisterin tietoja käyttävät vain ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Osa tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisesti ilmoitettavia täydentäviä lisätietoja. Pakolliset tiedot vastaavat vuosi-ilmoitustietoja (palkkatietoja), jotka on aiemmin ilmoitettu Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille.
Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden, työttömyysvakuutusrahaston ja tapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoitustietoja. Se korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Henkilöstötieto käyttää Mepco HRM järjestelmää asiakkaiden palkanlaskentaan. Tein juuri ensimmäisen ilmoituksen tulorekisteriin onnistuneesti, järjestelmä toimi hienosti. Käyttöönotto ei loppujen lopuksi ollut hankalaa eikä aikaa vievää, ennakkoon sitä kuitenkin jännitettiin. Tulorekisteriin valmistautuminen on varmasti vaatinut paljon aikaa, hikeä ja kyyneleitä, jotta ohjelma ja käyttäjät ovat valmiina tulorekisterin käyttöönottoon, joten kiitos Accountor HR Solutionsin järjestelmäasiantuntijoille, konsulteille ja asiantuntijoille hyvästä järjestelmästä ja opastuksesta.

Vuosi 2019 onkin sitten ensimmäinen vuosi, josta ei tarvitse tehdä yhtään vuosi-ilmoitusta mihinkään. Ensi vuonna vuoden vaihtuessa kaikki palkanlaskijat viettävät kunnon loman.