Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu vuodelle 2012

Työeläkemaksu (suluissa v. 2011 arvo):

• Työnantajan maksu keskimäärin: 17,35 (17,10) %

• Työntekijän maksu:

  ▪ Alle 53-vuotiaat 5,15 (4,70) %
  ▪ 53 vuotta täyttäneet 6,50 (6,00) %

Työttömyysvakuutusmaksut (suluissa v. 2011 arvo):

• Työnantajan maksut:

  ▪ 0,8 % palkkasummasta (0,8 % vuonna 2011)
  ▪ palkkasumman 1 936 500 euron (1 879 500 euron vuonna 2011) ylittävältä osalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on 3,2 % (3,2 % vuonna 2011)
  ▪ yrityksen osaomistajien osalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 % palkkasummasta (0,8 % vuonna 2011

• Työntekijän maksu:

  ▪ 0,6 % palkkasummasta (0,6 % vuonna 2012)
  ▪ yrityksen osaomistajien osalta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,2 % palkkasummasta (0,2 % vuonna 2011