YEL:n yrittäjämääritelmän muutos 1.1.2011

Vuoden 2011 alusta osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää, yli 30 prosenttia osakeyhtiön osakkeista omistavaa osakasta pidetään YEL:n piiriin kuuluvana yrittäjänä. Vuoden alusta voimaan tulleiden säännösten mukaan 1.1.2011 tai sen jälkeen yritystoiminnan aloittava yrittäjä on vakuutettava. Muutoksen siirtymäaika on 1.1.2011 – 31.12.2013, ja 1.1.2014 jälkeen on YEL:n mukaan vakuutettava myös sellainen uuden yrittäjämääritelmän edellytykset täyttävä yrittäjä, joka lainmuutosten voimaan tullessa on vakuutettu TyEL:n tai MEL:n mukaan.

Uuden yrittäjämääritelmän edellytykset täyttävät yrityksen osakkaat ovat velvollisia vakuuttamaan itsensä YEL:n mukaan 1.1.2011 lukien, jos osakkaat eivät olleet TyEL- tai MEL-vakuutettuja lain voimaantullessa.

Jos TyEL:n tai MEL:n mukaan vakuutetun yrityksen osakkaan TyEL- tai MEL-vakuutus tai työsuhde päättyy siirtymäaikana, on hänen otettava YEL-vakuutus itselleen. Tämä on tehtävä TyEL- tai MEL-vakuutuksen tai työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien. YEL:n mukaiset vakuuttamisen edellytykset ovat edelleen täytyttävä. Työnantajan TYEL- tai MEL-vakuutuksen ei tarvitse päättyä kokonaan. Vakuutus voi jäädä voimaan, jos sen piiriin kuuluu edelleen muita yrityksessä työskenteleviä työntekijöitä. Työnantaja ja yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevä yrityksen osakas voivat sopia, että osakkaan TyEL- tai MEL-työsuhde päätetään, jotta osakkaalla on mahdollisuus ottaa YEL-vakuutus.

Yrittäjä, joka aloittaa ensimmäisen YEL:n piiriin kuuluvan yritystoimintansa, saa alennuksen työeläkevakuutusmaksuunsa. TyEL- tai MEL-vakuutuksesta YEL:n piiriin siirtyvät yrittäjät saavat myös vakuutusmaksualennuksen samalla lailla kuin muutkin aloittavat yrittäjät.

Lähde: Työeläkelakipalvelu