Koronavirus

Karanteeni ja palkanmaksu

Koronavirus on laajentunut epidemiaksi ja työpaikoilla saatetaan pohtia karanteenin tuomia kysymyksiä.

Jos työntekijälle tulee määräys jäädä karanteeniin kotiin, poissaolo on luvallinen. Poissaolo ei ole lain mukaan palkallinen, jos poissaolo johtuu viranomaisen määräämästä karanteenista tai eristyksestä. Vaikka työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, jotkut työnantajat maksavat työntekijöilleen palkkaa myös karanteenin ajalta. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Päiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Myös alle 16-vuotiaan vanhemmalle voidaan maksaa tätä tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltajalle aiheutuu siitä ansionmenetystä. Tartuntatautipäivärahan saanti edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräystä karanteeniin.

Karanteenin ajalta kertyy vuosiloma ihan normaalisti, olipa se sitten palkallinen tai palkaton.
Jos työnantaja maksaa karanteenin ajalta palkkaa ja työntekijä on työkykyinen, työntekijän kanssa voidaan sopia työtehtävien hoitamisesta karanteenissa. Työnantajan tulee järjestää työntekijälle työvälineet kotiin. Jos palkkaa ei makseta, työntekovelvoitetta ei ole.

Jos työnantaja määrää työntekijän karanteeniin varotoimenpiteenä, työnantaja on aina palkanmaksuvelvollinen eikä Kela maksa päivärahaa tältä ajalta.