Olemme kumppanisi
henkilöstö­asioissa

Olemme palkan­laskennan vahva ammattilai­nen

Tarjoamme erilaisia palkanlaskennan ulkoistamisratkaisuja. Palvelumme sopii kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille alasta riippumatta. Hoidamme asiakkaan puolesta kaikki työnantajan ilmoitusvelvollisuutteen liittyvät tehtävät, mukaan lukien tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset. 

Asiakas saa meiltä henkilökohtaista ja räätälöityä palvelua. Johtavina arvoina toiminnassamme ovat asiantuntemus ja kokonaisuuksien hallinta. Meillä on kymmenien vuosien käytännön kokemus palkanlaskennasta ja työehtosopimusten soveltamisista.

Palkanlaskentapalvelut eivät ole sidoksissa maantieteellisen sijaintiin, sillä toimintamme perustuu sähköiseen tiedonkulkuun. Jos yrityksenne tarpeisiin kuuluu palkanlaskenta tai palkanlaskennan koulutus, valitse asiantunteva ja kokenut, Henkilöstötieto Paloniemi Oy.

lainausikoni
On kyllä huippua, että Henkilöstötiedon kanssa asiat hoituvat näin hienosti. Minun ei tarvitse tietää ja huolehtia, vaan Henkilöstötieto tietää, huolehtii ja auttaa!
Satu Lapinlampi, Hiottu Oy
lainausikoni
Paras palkanlaskentapalvelu ikinä!
Saara, HR spesialisti, Thermo Fisher Scientific

Palkkapäivä-blogi

Koronavirus

Koronavirus

Karanteeni ja palkanmaksu Koronavirus on laajentunut epidemiaksi ja työpaikoilla saatetaan pohtia karanteenin tuomia kysymyksiä.Jos työntekijälle tulee määräys jäädä karanteeniin kotiin, poissaolo on luvallinen. Poissaolo ei ole...

read more

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta on yksi yritysten tärkeimmistä toiminta-alueista. Kun yritys onnistuu hoitamaan palkanlaskennan ajantasaisesti ja virheettömästi, yrityksen maine työnantajana kasvaa. Autamme yrityksiä onnistumaan palkkojen hoitamisessa, se on meidän tehtävämme.

Moderni palkanlaskenta sisältää toimivat prosessit ja sähköisen tiedonsiirron. Osana palveluamme käymme asiakkaan kanssa läpi palkanlaskentaan liittyvät prosessit, tiedonkulun sekä vastuunjaon.

Tarjoamaamme palveluun sisältyy mm. henkilörekisterin ylläpito, yleiskorotusten hoitaminen ja henkilökohtaisten kokemusvuosien laskenta. Lisäksi työehtosopimusten tulkitseminen palkanlaskennan kysymyksissä, lomapalkkojen ja -korvausten laskeminen vuosilomalain ja työehtosopimusten mukaisesti sekä työaikaan liittyvien korvausten laskenta kuuluvat palveluumme. Lisäksi hoidamme työnantajan ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät tulorekisterin ilmoitukset. Hoidamme palkanlaskentaan kuuluvat tehtävät siis todella kokonaisvaltaisesti.

Palkkapalvelu

Tarjoamme kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua

Toimivia palkanlaskennan ratkaisuja yritysten arkipäivään

Palkanlaskennan yleisiä haasteita ovat esimerkiksi palkanlaskentajärjestelmien toimivuus ja korkea hinta, palkanlaskennan toimivuus palkanlaskijoiden vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana, ajan tasalla pysyminen palkanlaskennan alati muuttuvassa maailmassa sekä työehtosopimus- ja lakimääräysten tulkitseminen.

Jossain vaiheessa, kuten yrityksen kasvaessa, palkanlaskennan ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi. Voi olla, että palkkajärjestelmän päivittäminen tulee kohtuuttoman kalliiksi tai sopivaa järjestelmää ei yksinkertaisesti löydy. Palkanlaskijoiden vaihtuvuus saattaa tuottaa paineita resurssipulan muodossa. Lisäksi uuden tiedon saanti omaan organisaatioon saatetaan kokea työlääksi.

Henkilöstötieto Paloniemi Oy käyttää Mepco Palkat –palkanlaskentajärjestelmää tarjoamiinsa palkanlaskennan palveluihin. Palkkapalvelua hoitaa yli kymmenen hengen osaava palkanlaskijoiden tiimi. Useat työehtosopimukset ovat meille tuttuja ja siksi sovellamme eri alojen työehtosopimuksia sujuvasti. Huolehdimme yleiskorotuksista ja henkilökohtaisten lisien laskemisesta sekä muista työehtosopimuksen määräämistä palkan määrittelyistä.

Kaikki työntekijät meillä käyttävät samaa järjestelmää ja teemme palkat samalla prosessilla, ja näistä syistä onnistumme helposti sijaistamaan toista palkanlaskijaa vuosilomien tai yllättävien poissaolojen ajalla. Yrityksessämme työntekijän vaihtuvuus hyvin alhainen, joten asiakkailla palkanlaskija ei vaihtele vaan yritys saa aina hoitaa asiat saman palkanlaskijan kanssa.

 

Palkanlaskennan prosessit

On tärkeää, että palkanlaskennan prosessit ovat järkeviä ja toimivia. Pidämme tärkeänä huolehtia, että palkanlaskennassa ei ole riskienhallinnan kannalta haavoittuvia tilanteita. Palvelun käyttöönotto lähtee sillä, että käymme läpi palkanlaskentaan liittyvät prosessit ja pohdimme ovatko käytössä olevat prosessit käytännössä toimivia. Teemme parannusehdotuksia ja sovimme uusista toimintamalleista. Pyrimme, että tieto kulkee sujuvasti meidän ja asiakkaan välillä ja myös täysin tietosuojaa kunnioittaen. Meille on tärkeää, että asiakkaalle ei tule lisätyötä eri asioista, sitä vastoin pyrimme keventämään asiakkaan taakkaa.

 

Vastuunjako

Jokaisen sopimuksen laatimisen alkuun käymme läpi tarkasti vastuunjaon, jottei jälkikäteen tule yllätyksiä millekään osapuolelle. Sovimme esimerkiksi siitä, että asiakas määrittelee työsopimuksia tehdessään työntekijän palkat. Meidän vastuullamme on seurata, että palkka on työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka ja me huolehdimme yleiskorotuksista niiden toteutumisajankohtina. Lisäksi vuosilomien osalta meidän palvelumme vastuihin kuuluu laskea työntekijöiden lomaoikeudet, tehdä asiakkaalle lomalistat ja pitää yllä lomakirjanpitoa. Asiakkaan vastuulle jää ainoastaan huolehtia, että vuosilomat tulevat pidetyksi ajallaan. Meidän vastuullamme on laskea vuosilomien ajalta lomapalkat ja lomarahat vuosilomalain ja työehtosopimusten määräysten mukaan.

Asiakas vastaa yleensä käytössä olevasta työajanhallintajärjestelmästä ja sen ylläpidosta. Meidän vastuulla on työaikaa liittyvien korvausten maksaminen sekä mahdollisten ylityökorvausten laskenta ja maksaminen.

Koska meidän kauttamme kulkee kaikki työntekijälle maksettavat palkat ja palkkiot, palkkapalvelumme vastaa myös tulorekisterin ilmoituksista ajantasaisesti.

Palkanlaskentapalvelu

Vastuunjako selventää palkanlaskentaprosessien hallintaa

Yhteistoiminta asiakkaiden kanssa

Koska palkanlaskenta on yksi talous- ja henkilöstöhallinnon osa, pyrimme tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä asiakasyrityksen talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöiden kanssa. Pidämme yhteisiä palavereja, joissa käsitellään ajankohtaisia tilanteita, prosesseja ja palautteita. Yhteistoiminnassa yrityksen edustajien kanssa palvelun sisältöä koko ajan seurataan ja parannetaan muuttuvien tilanteiden sitä vaatiessa.

 

Kokonaisvaltaista palkanlaskentaa

”Ensimmäistä kertaa minun HR päällikkönä olon historian aikana ei ole tullut yhtään valitusta palkanlaskennasta. Mitä te oikein teette, kun teistä ei kuulu mitään [valitettavaa]?”

Meidän palkkapalvelumme sisältää kaikki palkanlaskentaan sisältyvät tehtävät ja vastuut. Pyrimme olemaan asiakkaan paras kumppani palkka- ja työsuhdeasioissa. Työntekijä voi soittaa meille tai laittaa sähköpostia, olemme heidän ”oululainen palkkatoimisto”. Annamme työntekijöille todistuksia ja neuvoja. Esimiehet voivat soittaa meille, annamme neuvoja työsopimusten laadinnassa, poissaoloista, vuosilomista tai vaikka ylitöiden määrittelystä. Olemme heille se tietävä ”palkkis”.

Jos kiinnostuit meistä ja palvelustamme, ota meihin yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

Yhteistyö­kumppa­nimme

MIF logo
Markkinointi-instituutti logo
Colleqium logo
Tilitervo logo