Olemme kumppanisi
henkilöstö­asioissa

Olemme palkan­laskennan vahva ammattilai­nen

Tarjoamme erilaisia palkanlaskennan ulkoistamisratkaisuja. Palvelumme sopii kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille alasta riippumatta. Hoidamme asiakkaan puolesta kaikki työnantajan ilmoitusvelvollisuutteen liittyvät tehtävät, mukaan lukien tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset. 

Asiakas saa meiltä henkilökohtaista ja räätälöityä palvelua. Johtavina arvoina toiminnassamme ovat asiantuntemus ja kokonaisuuksien hallinta. Meillä on kymmenien vuosien käytännön kokemus palkanlaskennasta ja työehtosopimusten soveltamisista.

Palkanlaskentapalvelut eivät ole sidoksissa maantieteellisen sijaintiin, sillä toimintamme perustuu sähköiseen tiedonkulkuun. Jos yrityksenne tarpeisiin kuuluu palkanlaskenta tai palkanlaskennan koulutus, valitse asiantunteva ja kokenut, Henkilöstötieto Paloniemi Oy.

lainausikoni
On kyllä huippua, että Henkilöstötiedon kanssa asiat hoituvat näin hienosti. Minun ei tarvitse tietää ja huolehtia, vaan Henkilöstötieto tietää, huolehtii ja auttaa!
Satu Lapinlampi, Hiottu Oy
lainausikoni
Paras palkanlaskentapalvelu ikinä!
Saara, HR spesialisti, Thermo Fisher Scientific

Mitä on palkanlaskenta?

Palkanlaskenta on yksi yritysten tärkeimmistä toiminta-alueista. Kun yritys onnistuu hoitamaan palkanlaskennan ajantasaisesti ja virheettömästi, yrityksen maine työnantajana kasvaa. Autamme yrityksiä onnistumaan palkkojen hoitamisessa, se on meidän tehtävämme.

Moderni palkanlaskenta sisältää sujuvat prosessit ja sähköisen tiedonsiirron. Osana palveluamme käymme asiakkaan kanssa läpi palkanlaskentaan liittyvät prosessit, tiedonkulun sekä vastuunjaon.

Tarjoamaamme palveluun sisältyy muun muassa henkilörekisterin ylläpito, yleiskorotusten hoitaminen ja henkilökohtaisten kokemusvuosien laskenta. Hoidamme palkanlaskentaan kuuluvat tehtävät kokonaisvaltaisesti: työehtosopimusten tulkitseminen palkanlaskennan kysymyksissä, lomapalkkojen ja -korvausten laskeminen vuosilomalain ja työehtosopimusten mukaisesti sekä työaikaan liittyvien korvausten laskenta kuuluvat palveluumme. Lisäksi hoidamme työnantajan ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät tulorekisterin ilmoitukset.

Palkanlaskennan ratkaisuja yritysten arkipäivään

Ammattitaitoinen tiimimme ratkaisee yritysten palkanlaskennan haasteet. Yleisiä haasteita ovat esimerkiksi palkanlaskentajärjestelmien toimivuus ja korkea hinta, yrityksen palkanlaskennan toimivuus palkanlaskijoiden vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana, ajan tasalla pysyminen palkanlaskennan alati muuttuvassa maailmassa sekä työehtosopimus- ja lakimääräysten tulkitseminen.

Yrityksen kasvaessa palkanlaskennan ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi. Voi olla, että palkkajärjestelmän päivittäminen tulee kohtuuttoman kalliiksi tai sopivaa järjestelmää ei yksinkertaisesti löydy. Palkanlaskijoiden vaihtuvuus saattaa tuottaa paineita resurssipulan muodossa. Lisäksi uuden tiedon saanti omaan organisaatioon saatetaan kokea työlääksi.

lainausikoni

Palkkapalvelua hoitaa yli kymmenen hengen osaava palkanlaskijoiden tiimi.

lainausikoni

Henkilöstötieto Paloniemi Oy käyttää Mepco Palkat -palkanlaskentajärjestelmää tarjoamissaan palkanlaskennan palveluissa. Palkkapalvelua hoitaa yli kymmenen hengen osaava palkanlaskijoiden tiimi. Useat työehtosopimukset ovat meille tuttuja, ja siksi sovellamme eri alojen työehtosopimuksia sujuvasti. Huolehdimme yleiskorotuksista ja henkilökohtaisten lisien laskemisesta sekä muista työehtosopimuksen määräämistä palkan määrittelyistä.

Kaikki työntekijämme käyttävät samaa järjestelmää, ja teemme palkat samalla prosessilla – ja näistä syistä onnistumme helposti sijaistamaan toista palkanlaskijaa vuosilomien tai yllättävien poissaolojen ajalla. Työntekijöiden vaihtuvuus on meillä hyvin alhainen, joten asiakkaiden palkanlaskija ei vaihtele, vaan yritys saa aina hoitaa asiat saman palkanlaskijan kanssa.

lainausikoni

Työntekijöiden vaihtuvuus on meillä hyvin alhainen, joten asiakkaiden palkanlaskija ei vaihtele, vaan yritys saa aina hoitaa asiat saman palkanlaskijan kanssa.

lainausikoni

Palkkapäivä-blogi

Millaista palkanlaskijan työ on?

Millaista palkanlaskijan työ on?

Palkanlaskijan työssä päätehtävänä on laskea palkansaajalle palkkaa. Tämä on kuitenkin vain yksi osa kokonaistyötä, sillä tehtävämme on huolehtia siitä, että palkansaajat saavat palkkansa oikean suuruisena ja oikeaan aikaan noudattaen lakeja, asetuksia sekä erilaisia sopimuksia, kertoo palkanlaskijamme Jenni Engström.

read more

Yhteistyö­kumppa­nimme

MIF logo
Markkinointi-instituutti logo
Colleqium logo
Tilitervo logo