Koulutukset

Tarjoamme ajankohtaista ja käytännönläheistä koulutusta esimiehille, yrityksille, palkanlaskijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kouluttajana toimii yrittäjä Kirsti Paloniemi, joka on kokenut kouluttaja yli 30 vuoden kokemuksella työsuhdeasioista, palkanlaskennasta ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudesta. Koulutukset räätälöidään aina henkilökunnan osaamistason ja tarpeiden mukaan.

Koulutuksien sisällöt

●        kuukausipalkan ja tuntipalkan määrittely
●        palkanlaskennan perusteet
●        luontoisedut ja verottomat matkakorvaukset
●        lomaoikeudet
●        lomapalkat
●        työaikakorvaukset ml. ylityöt
●        sairausajan ja muut poissaoloajan palkat
●        keskituntiansiot
●        kansainväliset asiat palkanlaskennassa
●        tulorekisteri ja työnantajan ilmoitukset
 • työsopimuksen sisältö
 • työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • vuosilomat
 • poissaolot (sairauslomat, lakisääteiset)
 • työsopimuslaki
 • työaikalaki
 • vuosilomalaki
 • laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • henkilötietolaki
 • sopimuksen määräykset palkan määrittelyyn
 • ylityöt
 • arkipyhäkorvaukset
 • työajanlyhennykset
 • lomapalkan laskenta
 • lomarahat

Palkanlaskennan kokonaisuus

 1. Perusteet: palkan eri osat, sanasto, nettopalkan kaava
 2. Työaikakorvaukset ja ylityöt
 3. Lomaoikeudet
 4. Lomapalkat kuukausipalkkaisilla
 5. Lomapalkat tuntipalkkaisilla
 6. Poissaolot palkanlaskennassa
 7. Työnantajan ilmoitusvelvollisuus
 8. Tulorekisteri
Kuvassa laskin ja kynä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Asiakkaiden palautteita koulutuksista

lainausikoni
Kiitokset hyvästä koulutuksesta, kerrankin jotain sellaista, josta ihan oikeasti kokee olevan hyötyä omaan työhön!
lainausikoni
Selkeä rakenne ja ymmärrettävät koulutusmateriaalit.
lainausikoni
Koulutuksessa osattiin ottaa juuri ne asiat, joissa on ongelmia.
lainausikoni
Ei liikaa aiheita, koulutuksessa oli aikaa arkipäivän ongelmille.
lainausikoni
Kouluttaja oli hyvä, osasi selvittää asiat selkeästi "kansankielellä" ja ymmärrettävästi.