Palkkapalvelut

Me Henkilöstötieto Paloniemellä olemme palkanlaskennan asiantuntijoita. Hoidamme palkanlaskennan, työehtosopimusten tulkinnat ja verotukseen liittyvät kysymykset. Tarjoamme palkanlaskentapalveluja erikokoisille yrityksille ja yhteisöille. Meiltä saat asiakaslähtöistä ja helppoa palkanlaskentapalvelua.

Palkanlaskijoillamme on kymmenien vuosien kokemus palkanlaskennan tehtävistä ja eri työehtosopimusten soveltamisesta. Toimitusjohtajamme on toiminut palkanlaskennan kouluttajana valtakunnallisesti.

Palkanlaskenta vaatii ammattitaitoa ja erikoisosaamista, jota on jatkuvasti päivitettävä säädösten ja työehtosopimusten muuttuessa. Palkanlaskennan rutiinien hoitaminen vaatii myös jatkuvaa tietojärjestelmien ylläpitämistä ja niihin liittyvän osaamisen kehittämistä.

Henkilökuntamme palvelee asiakkaita luotettavasti ja aurinkoisella otteella.

Palkkapalvelumme huolehtii puolestanne palkkahallinnon perustehtävistä ja palkanlaskennan yhteydenpidosta erilaisiin sidosryhmiin. Palkanlaskenta hoidetaan Mepco-järjestelmällä.

Palvelun hinnoittelu perustuu kappalehintaan. Kappalehinta sisältää kaikki Palkkapalvelu -prosessin ominaisuudet. Emme laskuta erikseen esimerkiksi palkkatodistuksia tai viranomaisille tehtäviä ilmoituksia.

Jos yrityksenne tarpeisiin kuuluu palkanlaskenta, valitse asiantunteva ja kokenut, Henkilöstötieto Paloniemi Oy.

Ota yhteyttä tämän lomakkeen kautta, niin keskustellaan sinun yrityksesi tarpeista!

Palkkapalvelun sisältö

Palvelun hinnoittelu perustuu kappalehintaan (€/palkkalaskelma). Kappalehinta sisältää kaikki Palkkapalvelu -prosessin ominaisuudet. Emme laskuta erikseen esim. palkkatodistuksia tai verottajalle tehtäviä ilmoituksia.

 • Työaikatiedot
  Tarkistamme ja maksamme tehdyt tunnit ja työaikakorvaukset työehtosopimusten mukaisesti. Seuraamme myös ylitöiden määrää.
 • Työsopimukset
  Työsopimuksen perusteella muodostamme työntekijälle työsuhteen, tarkistamme aina työsopimuksen oikeellisuuden ja annamme työnantajalle palautetta tarvittaessa.
 • Poissaoloilmoitukset
  Laskemme työehtosopimuksen mukaiset palkat työntekijän palkalliset ja palkattomat poissaolot huomioiden.
 • Vuosilomat
  Huolehdimme lomakirjanpidosta ja toimitamme työnantajalle säännöllisin väliajoin lomaoikeuslistan, jonka mukaan työnantaja voi vahvistaa annetut vuosilomat.
 • Palkkiot ja korvaukset
  Maksamme muut maksettavat palkkiot ja korvaukset.
 • Matkakorvaukset
  Maksamme matkakorvaukset matkalaskujen ja Verohallituksen päätösten mukaisena.
 • Työaikalisät
  Maksamme työaikalisät ja ylityökorvaukset työehtosopimusten mukaisesti.
 • Henkilörekisteri
  Pidämme yllä työntekijöistä henkilörekisteriä.
 • Poissaolohallinta
  Seuraamme ja tilastoimme työntekijöiden sairaus- ja muita poissaoloja. Laskemme poissaolojen vaikutukset palkkaan automaattisesti.
 • Vuosilomahallinta
  Laskemme vuosilomaoikeudet työntekijöittäin ja pidämme yllä vuosilomakirjanpitoa..
 • TES-tulkinta
  Sovellamme kaikissa palkanlaskentaan liittyvissä tehtävissä työnantajan alan mukaista työehtosopimusta. Hoidamme sopimusten tuomat palkantarkistukset automaattisesti.
 • Maksuaineisto
  Hoidamme palkkojen maksatuksen oikeaan aikaan.
 • Tulorekisteri
  Ilmoitamme maksupäivittäin tiedot tulorekisteriin (KATRE).
 • Verottaja
  Teemme verottajalle kuukausittain erillisilmoituksen työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja mahdollisista vähennyksistä. 
 • Vakuutusyhtiöt
  Ilmoitamme tarvittaessa palkansaajakohtaisia tietoja tapaturma- ja eläketilanteissa.
 • Kela
  Hoidamme tarvittavat tiedot sairaus- ja vanhempainpäivärahojen hakemiseksi tulorekisterin lisäksi.
 • Ammattijärjestöt
  Hoidamme työntekijöiden jäsenmaksutilitykset ja ilmoitukset ammattijärjestöille.
 • Palkansaajan tuki
  Työntekijä voi halutessaan ottaa palkanlaskijaan yhteyttä ongelmatilanteissa. Laadimme työntekijän tarvitsemat todistukset pyydettäessä.
 • Henkilöstöraportit
  Toimitamme työnantajalle henkilöstöstä erilaisia raportteja tarpeen mukaan, esimerkiksi sairauspoissaolotilaston.

Palkkapalvelu kokonaisvaltaisesti hallussa

lainausikoni
”Ensimmäistä kertaa minun HR-päällikkönä oloni aikana ei ole tullut yhtään valitusta palkanlaskennasta. Mitä te oikein teette, kun teistä ei kuulu mitään [valitettavaa]?”

Palkkapalvelumme sisältää kaikki palkanlaskentaan sisältyvät tehtävät ja vastuut. Tavoitteenamme on olla asiakkaan paras kumppani palkka- ja työsuhdeasioissa. Työntekijä voi soittaa meille tai lähettää sähköpostia – olemme heille se helppo ja lähestyttävä ”oululainen palkkatoimisto”. Annamme työntekijöille todistuksia ja neuvoja, esihenkilöitä neuvomme työsopimusten laadinnassa, poissaoloista, vuosilomista tai vaikka ylitöiden määrittelystä. Olemme heille se tietävä ”palkkis”.

Palkkapalvelu sujuvaksi prosessiksi

On tärkeää, että palkanlaskennan prosessit ovat järkeviä ja toimivia. Pidämme tärkeänä huolehtia, että palkanlaskennassa ei ole riskienhallinnan kannalta haavoittuvia tilanteita. Palvelun käyttöönotto lähtee sillä, että käymme läpi palkanlaskentaan liittyvät prosessit ja pohdimme ovatko käytössä olevat prosessit käytännössä toimivia. Teemme parannusehdotuksia ja sovimme uusista toimintamalleista. Pyrimme siihen, että tieto kulkee sujuvasti meidän ja asiakkaan välillä, täysin tietosuojaa kunnioittaen. Meille on tärkeää, että asiakkaalle ei tule lisätyötä eri asioista, sitä vastoin pyrimme keventämään asiakkaan taakkaa.

Palkanlaskennan vastuunjako

Jokaisen sopimuksen laatimisen alkuun käymme tarkasti läpi vastuunjaon, jottei jälkikäteen tule yllätyksiä millekään osapuolelle. Sovimme esimerkiksi siitä, että asiakas määrittelee työsopimuksia tehdessään työntekijöidensä palkat. Meidän vastuullamme on seurata, että palkka on työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka, ja me huolehdimme yleiskorotuksista niiden toteutumisajankohtina. Lisäksi vuosilomien osalta meidän palvelumme vastuihin kuuluu laskea työntekijöiden lomaoikeudet, tehdä asiakkaalle lomalistat ja pitää yllä lomakirjanpitoa. Asiakkaan vastuulle jää ainoastaan huolehtia, että vuosilomat tulevat pidetyksi ajallaan. Meidän vastuullamme on laskea vuosilomien ajalta lomapalkat ja lomarahat vuosilomalain ja työehtosopimusten määräysten mukaan.

Asiakas vastaa yleensä käytössä olevasta työajanhallintajärjestelmästä ja sen ylläpidosta. Meidän vastuullamme on työaikaan liittyvien korvausten maksaminen sekä mahdollisten ylityökorvausten laskenta ja maksaminen.

Meidän kauttamme kulkevat kaikki työntekijälle maksettavat palkat ja palkkiot, joten palkkapalvelumme vastaa myös tulorekisterin ilmoituksista ajantasaisesti.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Koska palkanlaskenta on yksi talous- ja henkilöstöhallinnon osa, pyrimme tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä asiakasyrityksen talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöiden kanssa. Pidämme yhteisiä palavereja, joissa käsitellään ajankohtaisia tilanteita, prosesseja ja palautteita. Palvelun sisältöä seurataan yrityksen edustajien kanssa yhteistyön avulla koko ajan, ja sitä parannetaan muuttuvien tilanteiden vaatiessa.

Kiinnostuitko meistä ja palvelustamme? Ota meihin yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

Osaavat tekijät

Henkilökuntamme omaa oikeanlaisen palveluasenteen, jolla palvelemme asiakkaita luotettavasti ja aurinkoisella otteella.

Henkilöstötiedon palkkapalvelu huolehtii puolestanne palkkahallinnon perustehtävistä sekä palkanlaskennan yhteydenpidosta erilaisiin sidosryhmiin.