Palkkapalvelut

Me Henkilöstötieto Paloniemellä olemme palkanlaskennan asiantuntijoita. Hoidamme palkanlaskennan, työehtosopimusten tulkinnat ja verotukseen liittyvät kysymykset. Tarjoamme palkanlaskentapalveluja erikokoisille yrityksille ja yhteisöille. Meiltä saat asiakaslähtöistä ja helppoa palkanlaskentapalvelua.

Palkanlaskijoillamme on kymmenien vuosien kokemus palkanlaskennan tehtävistä ja eri työehtosopimusten soveltamisesta. Toimitusjohtajamme on toiminut palkanlaskennan kouluttajana valtakunnallisesti.

Palkanlaskenta vaatii ammattitaitoa ja erikoisosaamista, jota on jatkuvasti päivitettävä säädösten ja työehtosopimusten muuttuessa. Palkanlaskennan rutiinien hoitaminen vaatii myös jatkuvaa tietojärjestelmien ylläpitämistä ja niihin liittyvän osaamisen kehittämistä.

Henkilökuntamme palvelee asiakkaita luotettavasti ja aurinkoisella otteella.

Palkkapalvelumme huolehtii puolestanne palkkahallinnon perustehtävistä ja palkanlaskennan yhteydenpidosta erilaisiin sidosryhmiin. Palkanlaskenta hoidetaan Mepco-järjestelmällä.

Palvelun hinnoittelu perustuu kappalehintaan. Kappalehinta sisältää kaikki Palkkapalvelu -prosessin ominaisuudet. Emme laskuta erikseen esimerkiksi palkkatodistuksia tai viranomaisille tehtäviä ilmoituksia.

Jos yrityksenne tarpeisiin kuuluu palkanlaskenta, valitse asiantunteva ja kokenut, Henkilöstötieto Paloniemi Oy.

Palkkapalvelun sisältö

Palvelun hinnoittelu perustuu kappalehintaan (€/palkkalaskelma). Kappalehinta sisältää kaikki Palkkapalvelu -prosessin ominaisuudet. Emme laskuta erikseen esim. palkkatodistuksia tai verottajalle tehtäviä ilmoituksia.

 • Työaikatiedot
  Tarkistamme ja maksamme tehdyt tunnit ja työaikakorvaukset työehtosopimusten mukaisesti. Seuraamme myös ylitöiden määrää.
 • Työsopimukset
  Työsopimuksen perusteella muodostamme työntekijälle työsuhteen, tarkistamme aina työsopimuksen oikeellisuuden ja annamme työnantajalle palautetta tarvittaessa.
 • Poissaoloilmoitukset
  Laskemme työehtosopimuksen mukaiset palkat työntekijän palkalliset ja palkattomat poissaolot huomioiden.
 • Vuosilomat
  Huolehdimme lomakirjanpidosta ja toimitamme työnantajalle säännöllisin väliajoin lomaoikeuslistan, jonka mukaan työnantaja voi vahvistaa annetut vuosilomat.
 • Palkkiot ja korvaukset
  Maksamme muut maksettavat palkkiot ja korvaukset.
 • Matkakorvaukset
  Maksamme matkakorvaukset matkalaskujen ja Verohallituksen päätösten mukaisena.
 • Työaikalisät
  Maksamme työaikalisät ja ylityökorvaukset työehtosopimusten mukaisesti.
 • Henkilörekisteri
  Pidämme yllä työntekijöistä henkilörekisteriä.
 • Poissaolohallinta
  Seuraamme ja tilastoimme työntekijöiden sairaus- ja muita poissaoloja. Laskemme poissaolojen vaikutukset palkkaan automaattisesti.
 • Vuosilomahallinta
  Laskemme vuosilomaoikeudet työntekijöittäin ja pidämme yllä vuosilomakirjanpitoa..
 • TES-tulkinta
  Sovellamme kaikissa palkanlaskentaan liittyvissä tehtävissä työnantajan alan mukaista työehtosopimusta. Hoidamme sopimusten tuomat palkantarkistukset automaattisesti.
 • Maksuaineisto
  Hoidamme palkkojen maksatuksen oikeaan aikaan.
 • Tulorekisteri
  Ilmoitamme maksupäivittäin tiedot tulorekisteriin (KATRE).
 • Verottaja
  Teemme verottajalle kuukausittain erillisilmoituksen työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja mahdollisista vähennyksistä. 
 • Vakuutusyhtiöt
  Ilmoitamme tarvittaessa palkansaajakohtaisia tietoja tapaturma- ja eläketilanteissa.
 • Kela
  Hoidamme tarvittavat tiedot sairaus- ja vanhempainpäivärahojen hakemiseksi tulorekisterin lisäksi.
 • Ammattijärjestöt
  Hoidamme työntekijöiden jäsenmaksutilitykset ja ilmoitukset ammattijärjestöille.
 • Palkansaajan tuki
  Työntekijä voi halutessaan ottaa palkanlaskijaan yhteyttä ongelmatilanteissa. Laadimme työntekijän tarvitsemat todistukset pyydettäessä.
 • Henkilöstöraportit
  Toimitamme työnantajalle henkilöstöstä erilaisia raportteja tarpeen mukaan, esimerkiksi sairauspoissaolotilaston.

Osaavat tekijät

Henkilökuntamme omaa oikeanlaisen palveluasenteen, jolla palvelemme asiakkaita luotettavasti ja aurinkoisella otteella.

Henkilöstötiedon palkkapalvelu huolehtii puolestanne palkkahallinnon perustehtävistä sekä palkanlaskennan yhteydenpidosta erilaisiin sidosryhmiin.