Millaista palkanlaskijan työ on?

Palkanlaskijan työssä päätehtävänä on laskea palkansaajalle palkkaa. Tämä on kuitenkin vain yksi osa kokonaistyötä, sillä tehtävämme on huolehtia siitä, että palkansaajat saavat palkkansa oikean suuruisena ja oikeaan aikaan noudattaen lakeja, asetuksia sekä erilaisia sopimuksia, kertoo palkanlaskijamme Jenni Engström. Me Paloniemellä teemme myös paljon asiakaspalvelutyötä, sillä asiakasyritystemme työntekijät voivat olla suoraan yhteydessä omaan palkanlaskijaansa meillä.

Palkan laskemisen lisäksi palkanlaskija tekee erilaista palkkatilastointia ja -arkistointia. Palkanlaskija myös ylläpitää palkanlaskennan perustietoja, tilittää maksuja viranomaisille sekä laatii erilaisia hakemuksia esimerkiksi Kelaan. Palkanlaskija työskentelee tiiviissä yhteistyössä mm. kirjanpitäjien ja esimerkiksi ammattiliittojen kanssa.

Palkanlaskijan koulutustausta voi olla monenlainen: Palkanlaskija voi olla valmistunut esimerkiksi toiselta asteelta merkonomiksi tai korkea-asteelta tradenomiksi. Palkanlaskijat voivat olla myös ammattitutkintojen talous- tai henkilöstöhallinnon osaajia.

Palkanlaskijan päivä

Palkanlaskijan työtehtävien organisointi riippuu täysin siitä, milloin palkansaajilla on palkkapäivä. Lähempänä palkkapäivää laskemme palkkoja, palkkapäivän jälkeen teemme esimerkiksi erilaisia raportointeja. Meillä ulkoisena palkanlaskentayrityksenä jokapäiväiseen työhön kuuluu asiakaspalvelu, sillä palkansaaja voi olla yhteydessä suoraan omaan palkanlaskijaan, jolloin palkanlaskija antaa erilaista palkka- tai työsuhdeneuvontaa.

Palkanlaskijan työ on asiakaspalvelua, laskentaa ja kaavojen tulkintaa

Palkanlaskenta ei ole pelkkää sähköisten materiaalien käsittelyä vaan oikeaa laskentatyötä tehdään päivittäin. Kiinnostavinta omassa palkanlaskijan työssäni on se, että saan tehdä töitä monipuolisesti eri työehtosopimusten kanssa ja tulkita erilaisia laskenta- tai muita työehtoihin liittyviä kaavoja. Yksi parhaista asioista työssäni on asiakaslähtöisyys ja se, että palkansaaja voi asioida suoraan oman palkanlaskijansa kanssa.

Muita blogijulkaisuja

Koronavirus

Koronavirus

Karanteeni ja palkanmaksu Koronavirus on laajentunut epidemiaksi ja työpaikoilla saatetaan pohtia karanteenin tuomia kysymyksiä.Jos työntekijälle tulee määräys jäädä karanteeniin kotiin, poissaolo on luvallinen. Poissaolo ei ole...